/ , !!! /

  «»  29.12.2012 273- « » , . :

                       ;

                       ;

                      , .

, . - .

«»  

  :

            ;

            ( , , , , );

            . 

()

1. : http://praktikym-kurs.ru/.

2. .

3. , .

                                     

 - .  , .  

40 .

2 500,00

>>

-

7-28 .

1 500,00

  >>

36 .

72 .

4 000,00

6 000,00

>>

16  .

1 500,00

>>

 (1 - 3 );

40 .

2 000,00

>>

« » 

8 .

500,00

>>

  , , (44-);

, (44-);

(223-)

40 – 144 .

5 000,00

>>

20 – 80 .

2 500,00

5 500,00

  >>

- ;

- ;

- ( );

-

72 .

5 000,00

  >>

- ;

- (I-IV .)

 

72 .

 

 

112-120 .

 

5 000,00

 

 

5 500,00

  >>

/

48 .

8 000,00

  >>

( )

72 .

------

  >>

                                 

                               

« »

256 .

10 000,00   

 

- « »;

- « »;

- « »;

- « »

256 .

10 000,00

 

( )

256 .

8 000,00

 

- « »;

- « »;

- « »

256 .

10 000,00    

 

  , , (44-, 223-)

« »;

« »

256 .

12 000,00

 

-

- « »

256 .

8 000,00   

 

-

- «-»;

- «»;

- « »

256 .

8 000,00   

 

-

«-»

256 .

8 000,00   

 

« »

256 .

8 000,00

 

«»

256 .

10 000,00   

 

- « »;

- « »;

- « »

256 .

8 000,00

 

« »

256 .

8 000,00

 

« »

256 .

8 000,00   

 

()

256 .

8 000,00